BU ALANA REKLAM VEREBİLİRSİNİZ
Güncel Haberler

Ayvalık Kültürel Peyzajı Bildirgesi Açıklandı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Ayvalık’ın UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne; kültürel mirası, mimarisi, arkeolojisi, doğal zenginlikleri ve gelenekleriyle bir bütün olarak önerilmesi uygun görülüyor.
Bu kapsamda; 17 Haziran 2015 Çarşamba, Ayvalık - 22 - 23 Mayıs 2015 tarihleri arasında Ayvalık, Cunda Turizm Otelcilik Uygulama Oteli'nde; Ayvalık Ar-Ge ve Güney Marmara Kalkınma Ajansı ortaklığı; Balıkesir Valiliği, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Ayvalık Kaymakamlığı, Ayvalık Belediyesi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi işbirliğiyle gerçekleştirilen UNESCO Dünya Mirası ve Ayvalık Kültürel Peyzajı Sempozyumu'na katılan akademisyenler, Sempozyumun sonuç bildirgesini hazırladı.

Peyzajı sempozyumu sonuç bildirgesi
Buna göre; 22-23 Mayıs 2015 tarihlerinde Ayvalık'ta düzenlenen "UNESCO Dünya Mirası ve Ayvalık Kültürel Peyzajı Sempozyumu’nda Ayvalık'ın bir Dünya Miras Alanı olarak değerlendirilmesi amacıyla değerlerinin ve sorunlarının tartışılması için Ayvalık AR- GE koordinatörlüğünde ve Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA) ortaklığında Balıkesir Valiliği, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Ayvalık Kaymakamlığı, Ayvalık Belediyesi ve Ayvalık Kent Konseyi'nden yöneticiler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, akademisyenler ve Ayvalık halkı olarak bir araya gelindiği hatırlatıldı.
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nden, Prof. Dr. Demet Binan, Prof. Dr. Gülşen Özaydın, Yard. Doç. Dr. Mevlüde Kaptı, Yard. Doç. Dr. Burcu Büken Cantimur, Yard. Doç. Dr. Binnur Kıraç, Yard. Doç. Dr. Ayşegül Kuruç, Yard. Doç. Dr. Ece Postalcı ve Yard. Doç. Dr. Mehmet Kerem Özel; Ege Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ömer Özyiğit; State University of New York'tan Doç. Dr. İlgü Özler; Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nden Yard. Doç. Dr. Uzay Yergün, Anadolu Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi'nden Prof. Dr. Nuray ÖZASLAN, Araş. Gör. Dr. Figen Kıvılcım Çorakbaş, Araş. Gör. Özge Güven Ulusoy, Öğr. Gör. Feray Ergincan ve Balıkesir Üniversitesi'nden Öğr. Gör. Gülşah Yetgin'den oluşan akademik kadronun katkılarıyla hazırlanan bildirgede Ayvalık Ar-Ge derneği Başkanı Elçin Kılıç, “İnanıyoruz ki; Güney Marmara Kalkınma Ajansı'nın yanı sıra, Balıkesir Valiliği, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Ayvalık Belediyesi tarafından en üst düzeyde takip edilen bu güzel girişimin devamı için hayati önem taşıyan sonuç bildirgesi ile bundan sonra çok daha somut adımlar atılacak, Ayvalığımız bir dünya kenti olma yolunda önemli yol katedecektir. Ayvalığın sadece mimari değil, tüm kültürel, doğal ve geleneksel değerleriyle UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alınması için gereken yolu birlikte katedeceğiz” ifadelerini kullandı.
İki gün boyunca yapılan sunumlar ve tartışmalar sonunda, Ayvalık’ın; Kara, deniz, birçok ada ve yarımadanın ayrışmaz bir bütünlük içererek oluşturduğu ender topoğrafyası, Zeytinlikler, ormanlık alanlar, kıyı ve denizin bir araya gelmesiyle oluşmuş zengin flora ve faunası ile diğer canlı türleri ile oluşan biyo-çeşitliliği, Su altı doğal ve kültürel mirası, Ayvalık Körfezi'nde antik dönemden bugüne yerleşimin sürekliliğini sağlamış çok sayıda yer altı ve yer üstü arkeolojik kültürel mirası, Mimari, tarihi ve dini açıdan çok önemli anıtları, endüstri yapılarını ve sivil mimarlık örneklerini barındıran kent dokusu, 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren zeytin endüstrisi mirasının izlenebildiği Depolar Bölgesi ve bu bölgedeki depolar ve fabrikaların temsil ettiği işlevsel ve mekansal süreklilik, Göçlerle şekillenmiş çok-kültürlü sosyo-kültürel yapısı, eğitim ve kültürel alandaki duyarlılığı ve bu yapının sonucunda ortaya çıkan kentsel ve mimari değerleri, Bölgedeki ilk yerleşimlerden bu yana zeytinciliğin Ayvalık Körfezi'nin ana geçim kaynağı olması ve bunun sonucu olarak doğal alanlar, tarım alanları ve kentsel alanların oluşturduğu bütüncül doğal ve kültürel peyzaj’ının dünya mirası listesine girebilmesi konusunda önemli bir rol üstlenebileceğinin üzerinde duruldu.

Ar-Ge Başkanı Elçin Kılıç tarafından açıklanan bildirgede, “Ege'de süregelen yabani ot, sebze ve zeytincilik kültürünün birleşimiyle ortaya çıkan mutfak ve yaşam kültürü, bunun kültürlerarası bir paylaşım olarak yere özgü bir nitelik kazanması; gibi değerleriyle, özgünlük ve bütünlüğe sahip bir kültürel peyzaj olduğu saptanmıştır. Bunların sonucunda, Ayvalık bölgesinin mevcut doğal ve kültürel niteliklerinin bütünleşik bir koruma yaklaşımıyla korunması şartıyla UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne girmesi için gerekli niteliklerin Ayvalık'ta bulunduğu düşünülmüştür. Bu doğrultuda, Ayvalık'ın doğal, kültürel, somut ve somut olmayan niteliklerinin araştırılması, belgelenmesi, değerlendirilmesi, korunması ve sürdürülebilmesi ile ilgili yapılacak çalışmaların alanın Ayvalık Kültürel Peyzajı olarak UNESCO Dünya Mirası'na önerilmesi sürecinde katılımcı katkı sağlayacağı sonucuna varılmıştır. Aynı zamanda, Ayvalık'taki yerel yönetimin, sivil toplum kuruluşları ve Ayvalık halkının kültürel peyzajın nitelikleri ve değerleri ile ilgili duyarlılıklar geliştirdiği ve bölgenin dönüşümünde söz sahibi olmak ve katkıda bulunmak için istekli olduğu gözlemlenmiştir.

Bu çerçevede öncelikli olarak bütünleşik yaklaşım dahilinde ele alınacak üç temel konu olarak; Mimari ve Arkeolojik Değerler, Ekolojik/Doğaya Ait Değerler ve Somut Olmayan Geleneksel ve Tarihi Değerlerin; konunun uzmanı olan akademisyenler, eğitim kurumları ve üniversiteler, ilgili sivil toplum örgütleri, kamu kuruluşları ve yerel yönetimler, özel sektör temsilcileri ve halk temsilcileri ile birlikte bu üç farklı alanda düzenlenecek üç ayrı çalıştayla kapsamlı olarak ele alınması önerilmektedir” denildi.
Bu amaçla Kültür ve Turizm Bakanlığı, Balıkesir Valiliği, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Ayvalık Belediyesi tarafından Ayvalık'ın korunması ve yönetimine yönelik olarak; Ayvalık AR-GE Derneği ve GMKA katkısıyla, Ayvalık KENT Konseyi sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve Ayvalık halkı başta olmak üzere, belirlenecek tüm paydaşların katılımıyla, UNESCO Dünya Miras Komitesi'ne yapılacak başvuru için sosyal uzlaşı odaklı bir alan yönetimi çalışmasının başlatılmasını önerilirken, “Bu etkinliğe katılan sivil toplum kuruluşları ve akademisyenler olarak, sürecin asıl sahibi olan yerel yönetimlerin bir an önce gerekli girişimlerde bulunarak Ayvalık ve çevresinin UNESCO Dünya Mirası olarak önerilmesi için katılımcı bir süreci başlatmasını diliyor, bu sürecin başarıyla gerçekleşebilmesi için gerekli desteği sağlayacağımızı bildiriyoruz” ifadeleri yer aldı.

Başkan kılıç memnun
Sempozyum sonuç bildirgesi hakkında muhabirimize konuşan Ayvalık Ar-Ge Başkanı Elçin Kılıç ise şunları söyledi; "Öncelikle bu sürece başından beri destek veren tüm paydaşlarımıza ve bu bildirgeyi hazırlayan akademisyenlerimize teşekkür ediyoruz. İnanıyoruz ki; Güney Marmara Kalkınma Ajansı'nın yanı sıra, Balıkesir Valiliği, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Ayvalık Kaymakamlığı ve Ayvalık Belediyesi tarafından en üst düzeyde takip edilen bu güzel girişimin devamı için hayati önem taşıyan sonuç bildirgesi ile bun dan sonra çok daha somut adımlar atılacak, Ayvalık dünya mirası olma yolunda önemli bir yol katedecektir. Bundan sonraki süreçte gerçekleştirilecek çalıştayla belirleyeceğimiz yol haritamızla da Ayvalığın sadece mimari değil, tüm kültürel, doğal ve geleneksel değerleriyle UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alınması için gereken yolu birlikte katedeceğiz. Bu süreçte başta Ayvalığın geleceği olan gençlerimizin ve çocuklarımız olmak üzere tüm halkımızın Ayvalığın değerlerini korumak konusunda sorumluluk bilincine sahip olması da bizler için en büyük kazanç olacaktır."
2015-06-195097 kez okundu